دانش و توسعه, سال (1995-3)

عنوان : ( مدلسازی ریاضی و کاربرد آن در مدیریت )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005464,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {مدلسازی ریاضی و کاربرد آن در مدیریت},
journal = {دانش و توسعه},
year = {1995},
month = {March},
issn = {2008-1456},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی ریاضی و کاربرد آن در مدیریت
%A کاظمی, مصطفی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 1995

[Download]