بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی , 2006-09-06

عنوان : ( بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005468,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی},
booktitle = {بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی},
year = {2006},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی
%A کاظمی, مصطفی
%J بکارگیری یک مدل کمی در تعیین مزیت نسبی
%D 2006

[Download]