بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-10-23

عنوان : ( شبیه سازی شوک آیرودینامیکی در گذرگاه پره یک توربین به همراه یک شبکه تطبیقی )

نویسندگان: علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر , کامران حداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شبیه سازی شوکهای آئرودینامیکی در جریان گذر صوتی تراکم پذیر از بین پره های ثابت توربین، که موجب تلفات ترمودینامیکی می شوند؛ حل عددی معادلات اویلر به روش حجم محدود و زمان پیمایشی جیمسون با فرمول بندی مرکز سلولی انجام شده است؛ تلفات در قالب افت فشار سکون در مسیر جریان آدیاباتیک به نمایش در آمده اند. در این مقاله توجه خاصی به رفتار مرزهای پریودیک در پایین دست لبه فرار وجود ناپیوستگی های ناشی از شوک های آئرودینامیکی مبذول شده، به این جهت از یک شبکه قابل تطبیق با خطوط جریان که در هر تکرار از حل در پایین دست لبه فرار جابجا و با خطوط جریان جدید تنظیم می شود استفاده گردیده است. در انتها شبکه نهایی که مبین میدان واقعی جریان می باشد ارائه و نتایج حاصله با اطلاعات تجربی موجود مقایسه شده اند.

کلمات کلیدی

, اویلر, پره توربین, جیمسون, شبکه تظبیقی, شوک, مرکز سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005485,
author = {تیمورتاش, علیرضا and مه پیکر, محمدرضا and حداد, کامران},
title = {شبیه سازی شوک آیرودینامیکی در گذرگاه پره یک توربین به همراه یک شبکه تطبیقی},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اویلر، پره توربین،جیمسون، شبکه تظبیقی، شوک، مرکز سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی شوک آیرودینامیکی در گذرگاه پره یک توربین به همراه یک شبکه تطبیقی
%A تیمورتاش, علیرضا
%A مه پیکر, محمدرضا
%A حداد, کامران
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2006

[Download]