کنفرانس سالانه (بین‌المللی) مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر , 2007-05-15

عنوان : ( روش اندازه گیری تلفات در پایین دست جریان دوفازی در پره‌های ثابت توربین بخار )

نویسندگان: محمدرضا مه پیکر , احسان امیری راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی انبساط بخار در توربین های بخار سیال ابتدا مافوق سرد و سپس جهت بازیابی تعادل به جریانی دوفاز تبدیل می شود . فاز مایع شامل تعداد بسیار زیاد قطرات بسیار ریز آب می باشد که به جز هسته گذاری فرآیند دیگری برای ایجاد آنها متصور نیست . بررسی های اخیرنشان می دهد شکل گیری این قطرات سبب یک افت شدید و غیر معمول می شود. با بررسی جریان پایین دست می توان به عوامل مؤثر در ایجاد اتلافات پی برد.در این مقاله به مطالعه روش تجربی بررسی جریان پایین دست پره توربین در حالات متفاوت جهت تایید نتایج حل عددی می پردازیم

کلمات کلیدی

, توربین بخار, جریان دوفاز, هسته گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005486,
author = {مه پیکر, محمدرضا and امیری راد, احسان},
title = {روش اندازه گیری تلفات در پایین دست جریان دوفازی در پره‌های ثابت توربین بخار},
booktitle = {کنفرانس سالانه (بین‌المللی) مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توربین بخار،جریان دوفاز،هسته گذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش اندازه گیری تلفات در پایین دست جریان دوفازی در پره‌های ثابت توربین بخار
%A مه پیکر, محمدرضا
%A امیری راد, احسان
%J کنفرانس سالانه (بین‌المللی) مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
%D 2007

[Download]