بازرسی مهندسی, سال (2007-6)

عنوان : ( ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران )

نویسندگان: رضا قربانی , علیرضا کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران

کلمات کلیدی

ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005487,
author = {قربانی, رضا and کوچکی, علیرضا},
title = {ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران},
journal = {بازرسی مهندسی},
year = {2007},
month = {June},
issn = {****-0089},
keywords = {ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران
%A قربانی, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%J بازرسی مهندسی
%@ ****-0089
%D 2007

[Download]