دومین همایش علوم علف های هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( تاثیر تاریخ کاشت و تراکم های مختلف لوبیا بر رشد علف های هرز )

نویسندگان: زینب اورسجی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا بر رشد علف های هرز، آزمایشی در سال 1385 در مزرعه دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت کرت های خرد شده با دو فاکتور انجام شد. فاکتور اصلی، تاریخ کاشت لوبیا در سه سطح 5 اردیبهشت، 20 اردیبهشت و 4 خرداد و فاکتور فرعی تراکم لوبیا در سه سطح 10، 20 و 30 بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد که در تاریخ کاشت 5 اردیبهشت وزن خشک علف های هرز نسبت به دو تاریخ کاشت دیگر کمتر و وزن خشک لوبیا بیشتر بود. همچنین در تراکم 30 بوته لوبیا در متر مربع بیشترین عملکرد و وزن خشک لوبیا بدست آمد، در حالیکه میزان وزن خشک علف های هرز در این تیمار کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, تراکم, بقولات, مدیریت غیر شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005516,
author = {اورسجی, زینب and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and قربانی, رضا},
title = {تاثیر تاریخ کاشت و تراکم های مختلف لوبیا بر رشد علف های هرز},
booktitle = {دومین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تراکم، بقولات، مدیریت غیر شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تاریخ کاشت و تراکم های مختلف لوبیا بر رشد علف های هرز
%A اورسجی, زینب
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A قربانی, رضا
%J دومین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2008

[Download]