دومین همایش علوم علف های هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( بررسی توان دگر آسیبی گیاه هرز تلخه بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا )

نویسندگان: محمد رضا روستا نژاد , فروغ عباسی , رضا قربانی , محمد بازوبندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی توان دگر آسیبی گیاه هرز تلخه بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا

کلمات کلیدی

بررسی توان دگر آسیبی گیاه هرز تلخه بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005517,
author = {محمد رضا روستا نژاد and فروغ عباسی and قربانی, رضا and محمد بازوبندی},
title = {بررسی توان دگر آسیبی گیاه هرز تلخه بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا},
booktitle = {دومین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {بررسی توان دگر آسیبی گیاه هرز تلخه بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توان دگر آسیبی گیاه هرز تلخه بر جوانه زنی و رشد اولیه کلزا
%A محمد رضا روستا نژاد
%A فروغ عباسی
%A قربانی, رضا
%A محمد بازوبندی
%J دومین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2008

[Download]