دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( بررسی اثرات الیلوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز تاج خروس و سلمه تره )

نویسندگان: کبری اروجی , محمدحسن راشدمحصل , حمیدرضا خزاعی , رضا قربانی , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر بکارگیری آلیلوپاتی در مدیریت علف های هرز توجه بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرده است . به منظور بررسی اثرات آلیلوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد ریشه چه و ساقه چه علف های هرز تاج خروس و سلمه تره ، تحقیقی به صورت آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام گرفت . نتایج نشان داد از بین عصاره های آبی ریشه ، ساقه ، برگ های پیر و برگ های جوان آفتابگردان بیشترین تاثیر مربوط به عصاره برگ های پیر بود که در حدود 43 درصد با عث کاهش درصد جوانه زنی نهایی بذور مورد بررسی شد . سرعت جوانه زنی بذور ، طول ریشه چه و ساقه چه علف های هرز مورد بررسی نیز تحت تاثیر عصاره ها کاهش یا فت. افزایش غلظت عصاره ها باعث افزایش شدت بازدارندگی آن ها شد. در مورد تمام صفات مورد بررسی در این تحقیق علف هرز تاج خروس حساسیت بیشتری از خود نشان داد.

کلمات کلیدی

, عصاره آبی , جوانه زنی , رشد ریشه چه و ساقه چه, مالچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005519,
author = {اروجی, کبری and راشدمحصل, محمدحسن and خزاعی, حمیدرضا and قربانی, رضا and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثرات الیلوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز تاج خروس و سلمه تره},
booktitle = {دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عصاره آبی ، جوانه زنی ، رشد ریشه چه و ساقه چه، مالچ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات الیلوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز تاج خروس و سلمه تره
%A اروجی, کبری
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A خزاعی, حمیدرضا
%A قربانی, رضا
%A عزیزی ارانی, مجید
%J دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران
%D 2008

[Download]