دانش و توسعه, سال (1999-2)

عنوان : Systematic approach on industrial relations ( نگرش سیستمی به روابط صنعتی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرش سیستمی به روابط صنعتی

کلمات کلیدی

, نگرش سیستمی, روابط صنعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005545,
author = {رحیم نیا , فریبرز},
title = {Systematic approach on industrial relations},
journal = {دانش و توسعه},
year = {1999},
month = {February},
issn = {2008-1456},
keywords = {نگرش سیستمی، روابط صنعتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Systematic approach on industrial relations
%A رحیم نیا , فریبرز
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 1999

[Download]