نبض, دوره (3), شماره (7), سال (1995-10) , صفحات (22-29)

عنوان : ( بررسی اثر فنوفورزیس ویتامین C بر میزان الیاف کلاژن در خرگوش )

نویسندگان: نیر رساییان , محمدرضا امامی , داوود ساعدی , نوژن ایروانی , علی کمالی پیروز , فرزانه رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر فنوفورزیس ویتامین C بر میزان الیاف کلاژن در خرگوش

کلمات کلیدی

بررسی اثر فنوفورزیس ویتامین C بر میزان الیاف کلاژن در خرگوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005551,
author = {نیر رساییان and امامی, محمدرضا and داوود ساعدی and نوژن ایروانی and علی کمالی پیروز and فرزانه رحیمی},
title = {بررسی اثر فنوفورزیس ویتامین C بر میزان الیاف کلاژن در خرگوش},
journal = {نبض},
year = {1995},
volume = {3},
number = {7},
month = {October},
issn = {****-0054},
pages = {22--29},
numpages = {7},
keywords = {بررسی اثر فنوفورزیس ویتامین C بر میزان الیاف کلاژن در خرگوش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر فنوفورزیس ویتامین C بر میزان الیاف کلاژن در خرگوش
%A نیر رساییان
%A امامی, محمدرضا
%A داوود ساعدی
%A نوژن ایروانی
%A علی کمالی پیروز
%A فرزانه رحیمی
%J نبض
%@ ****-0054
%D 1995

[Download]