سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی )

نویسندگان: ابوالقاسم گلیان , محمد سالار معینی , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005562,
author = {گلیان, ابوالقاسم and محمد سالار معینی and کرمانشاهی, حسن},
title = {بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی
%A گلیان, ابوالقاسم
%A محمد سالار معینی
%A کرمانشاهی, حسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]