سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی )

نویسندگان: میر داریوش شکوری , حسن کرمانشاهی , محسن ملکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005564,
author = {میر داریوش شکوری and کرمانشاهی, حسن and ملکی, محسن},
title = {تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی
%A میر داریوش شکوری
%A کرمانشاهی, حسن
%A ملکی, محسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]