سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی )

نویسندگان: علیرضا حاذق , نظر افظلی , حسن کرمانشاهی , همایون فرهنگ فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی

کلمات کلیدی

تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005565,
author = {علیرضا حاذق and نظر افظلی and کرمانشاهی, حسن and همایون فرهنگ فر},
title = {تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تغذیه سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر روی عملکرد وزن برخی از اندامهای داخلی طیور گوشتی
%A علیرضا حاذق
%A نظر افظلی
%A کرمانشاهی, حسن
%A همایون فرهنگ فر
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]