سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ )

نویسندگان: احسان آقاجانی , حسن کرمانشاهی , رضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ

کلمات کلیدی

تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005568,
author = {احسان آقاجانی and کرمانشاهی, حسن and رضا وکیلی},
title = {تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر زئولیت در جیره مرغان تخمگذار بر روی رنگ زرده تخم مرغ
%A احسان آقاجانی
%A کرمانشاهی, حسن
%A رضا وکیلی
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]