سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی بیان ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک )

نویسندگان: محمدرضا اکبری , حسن کرمانشاهی , حمید رضا حقیقی , شایان شریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی بیان ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک

کلمات کلیدی

ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005570,
author = {اکبری, محمدرضا and کرمانشاهی, حسن and حمید رضا حقیقی and شایان شریف},
title = {بررسی بیان ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیان ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک
%A اکبری, محمدرضا
%A کرمانشاهی, حسن
%A حمید رضا حقیقی
%A شایان شریف
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]