چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند , 2008-04-21

عنوان : ( تولید واریته پر تولید کرم خاکی و اهمیت آن در در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی )

نویسندگان: امیر آوان , مهدی حسینیان , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

A study was conducted to determine

کلمات کلیدی

, کمپوست, کرم خاکی, مکمل غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005571,
author = {آوان, امیر and مهدی حسینیان and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and کرمانشاهی, حسن},
title = {تولید واریته پر تولید کرم خاکی و اهمیت آن در در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کمپوست-کرم خاکی-مکمل غذایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید واریته پر تولید کرم خاکی و اهمیت آن در در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی
%A آوان, امیر
%A مهدی حسینیان
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A کرمانشاهی, حسن
%J چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
%D 2008

[Download]