نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی , 2000-02-21

عنوان : ( تحلیل تنش استاتیکی و خستگی ایمپلنتهای دندانی در ناحیه Osseointegration )

نویسندگان: علیرضا خسروی , خلیل فرهنگ دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به رشد روز افزون ایمپلنتولوژی و با توجه به اهمیت ناحیه تماس استخوان –ایمپلنت و به خصوص فرآیند osseointegration و مقاومت این ناحیه، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش FEM تحلیل مناسبی از تنش در سطح تماس استخوان- ایمپلنت انجام گرفته و مقاومت استخوان در این ناحیه به شناسایی مواضع خطرناک تر پرداخته شود. تحلیل این ناحیه بر روی مدل های مختلف انجام و بحث و بررسی گرفته است. هر مدل تحت بارگذاری استاتیکی و خستکی و با زوایای مختلف اعمال بار قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ایمپلنت دندانی, FEM, تنش فون میزز, هیدرواکسی آپاتایت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005575,
author = {خسروی, علیرضا and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {تحلیل تنش استاتیکی و خستگی ایمپلنتهای دندانی در ناحیه Osseointegration},
booktitle = {نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی},
year = {2000},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایمپلنت دندانی، FEM، تنش فون میزز، هیدرواکسی آپاتایت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تنش استاتیکی و خستگی ایمپلنتهای دندانی در ناحیه Osseointegration
%A خسروی, علیرضا
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی
%D 2000

[Download]