چهلمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکان ایران , 2000-04-11

عنوان : ( اثرات پوشش ایمپلنت، در فرآیند Osseointegration و تحلیل استخوان )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005576,
author = {فرهنگ دوست, خلیل},
title = {اثرات پوشش ایمپلنت، در فرآیند Osseointegration و تحلیل استخوان},
booktitle = {چهلمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکان ایران},
year = {2000},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات پوشش ایمپلنت، در فرآیند Osseointegration و تحلیل استخوان
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J چهلمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکان ایران
%D 2000

[Download]