دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک , 2004-05-15

عنوان : ( بررسی روباتهای جوشکار بر روی مسیرهای پیوسته و منحنی الشکل )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005578,
author = {فرهنگ دوست, خلیل},
title = {بررسی روباتهای جوشکار بر روی مسیرهای پیوسته و منحنی الشکل},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روباتهای جوشکار بر روی مسیرهای پیوسته و منحنی الشکل
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2004

[Download]