پنجمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2003-02-17

عنوان : ( شبیه سازی سه بعدی عملیات آهنگری گرم (Hot Forging ) و تخمین عمر قالبهای آهنگری به روش تست آلتراسونیک )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی سه بعدی عملیات آهنگری گرم (Hot Forging ) و تخمین عمر قالبهای آهنگری به روش تست آلتراسونیک

کلمات کلیدی

شبیه سازی سه بعدی عملیات آهنگری گرم (Hot Forging ) و تخمین عمر قالبهای آهنگری به روش تست آلتراسونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005579,
author = {فرهنگ دوست, خلیل},
title = {شبیه سازی سه بعدی عملیات آهنگری گرم (Hot Forging ) و تخمین عمر قالبهای آهنگری به روش تست آلتراسونیک},
booktitle = {پنجمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبیه سازی سه بعدی عملیات آهنگری گرم (Hot Forging ) و تخمین عمر قالبهای آهنگری به روش تست آلتراسونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی سه بعدی عملیات آهنگری گرم (Hot Forging ) و تخمین عمر قالبهای آهنگری به روش تست آلتراسونیک
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J پنجمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2003

[Download]