چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2005-05-31

عنوان : ( مقایسه دو روش فحل یابی برای مقایسه دقت و کارایی آنها با استفاده از اندازه گیری پروژسترون چربی شیر )

نویسندگان: امیرهوشنگ فلاح راد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005587,
author = {فلاح راد, امیرهوشنگ},
title = {مقایسه دو روش فحل یابی برای مقایسه دقت و کارایی آنها با استفاده از اندازه گیری پروژسترون چربی شیر},
booktitle = {چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2005},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {فحل یابی، پروژسترون شیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دو روش فحل یابی برای مقایسه دقت و کارایی آنها با استفاده از اندازه گیری پروژسترون چربی شیر
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%J چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2005

[Download]