چهارمین گردهامایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2005-05-31

عنوان : ( تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای گرم مثبت جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به وزم پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد )

نویسندگان: امیرهوشنگ فلاح راد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005588,
author = {فلاح راد, امیرهوشنگ},
title = {تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای گرم مثبت جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به وزم پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد},
booktitle = {چهارمین گردهامایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2005},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {مقاومت آنتی بیوتیکی، باکتری گرم مثبت، ورم پستان، گاو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای گرم مثبت جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به وزم پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%J چهارمین گردهامایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2005

[Download]