چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2005-05-31

عنوان : ( ارزیابی باکتریهای گرم منفی جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به اورام پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها )

نویسندگان: امیرهوشنگ فلاح راد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005589,
author = {فلاح راد, امیرهوشنگ},
title = {ارزیابی باکتریهای گرم منفی جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به اورام پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها},
booktitle = {چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2005},
location = {ارومیه, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی باکتریهای گرم منفی جدا شده از شیر گاوهای مبتلا به اورام پستان درمانگاهی و تحت درمانگاهی در دامداریهای صنعتی مشهد و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%J چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2005

[Download]