اولین جشنواره شیر منطقه شمال کشور , 2005-12-02

عنوان : ( بررسی شدت آلودگی به باکتریهای سرما گرا در شیر خام تحویلی به سه کارخانه تولید فرآورده های لبتی اطراف مشهد )

نویسندگان: امیرهوشنگ فلاح راد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005592,
author = {فلاح راد, امیرهوشنگ},
title = {بررسی شدت آلودگی به باکتریهای سرما گرا در شیر خام تحویلی به سه کارخانه تولید فرآورده های لبتی اطراف مشهد},
booktitle = {اولین جشنواره شیر منطقه شمال کشور},
year = {2005},
location = {ساری, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شدت آلودگی به باکتریهای سرما گرا در شیر خام تحویلی به سه کارخانه تولید فرآورده های لبتی اطراف مشهد
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%J اولین جشنواره شیر منطقه شمال کشور
%D 2005

[Download]