سومین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2002-11-11

عنوان : ( تحلیلی بر موازنه منفی انرژی (NEB) و تاثیر آن بر باروری، تولید مثل و بیماری های متابولیک در گاو های شیری )

نویسندگان: امیرهوشنگ فلاح راد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005593,
author = {فلاح راد, امیرهوشنگ},
title = {تحلیلی بر موازنه منفی انرژی (NEB) و تاثیر آن بر باروری، تولید مثل و بیماری های متابولیک در گاو های شیری},
booktitle = {سومین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2002},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر موازنه منفی انرژی (NEB) و تاثیر آن بر باروری، تولید مثل و بیماری های متابولیک در گاو های شیری
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%J سومین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2002

[Download]