سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی , 2003-09-09

عنوان : ( ایجاد ایمنی در خرگوش آزمایشگاهی ، گاوو گوسفند بر علیه کنه هیالوما آناتولیکم با استفاده از آنتی ژنهای روده ای کنه )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005600,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {ایجاد ایمنی در خرگوش آزمایشگاهی ، گاوو گوسفند بر علیه کنه هیالوما آناتولیکم با استفاده از آنتی ژنهای روده ای کنه},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی},
year = {2003},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایجاد ایمنی در خرگوش آزمایشگاهی ، گاوو گوسفند بر علیه کنه هیالوما آناتولیکم با استفاده از آنتی ژنهای روده ای کنه
%A رزمی, غلامرضا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی
%D 2003

[Download]