چهارمین همایش انگل شناسی و بیاریهای انگلی ایران , 2003-10-13

عنوان : ( روش آزمایشگاهی ایجاد لارو برای شناسایی مقاومت دارویی در نماتودهای دستگاه گوارش )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005601,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {روش آزمایشگاهی ایجاد لارو برای شناسایی مقاومت دارویی در نماتودهای دستگاه گوارش},
booktitle = {چهارمین همایش انگل شناسی و بیاریهای انگلی ایران},
year = {2003},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش آزمایشگاهی ایجاد لارو برای شناسایی مقاومت دارویی در نماتودهای دستگاه گوارش
%A رزمی, غلامرضا
%J چهارمین همایش انگل شناسی و بیاریهای انگلی ایران
%D 2003

[Download]