سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2004-02-24

عنوان : ( بررسی آلودگی سیستی سرکوس اویس در لاشه های گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه صنعتی مشهد )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005602,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی آلودگی سیستی سرکوس اویس در لاشه های گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه صنعتی مشهد},
booktitle = {سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2004},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی سیستی سرکوس اویس در لاشه های گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه صنعتی مشهد
%A رزمی, غلامرضا
%J سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2004

[Download]