سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2004-02-24

عنوان : ( بررسی درمانگاهی ،پاتولوژی وانگل شناسی ناشی از سیستی سرکوز تنی کولیس در بره های یک گله گوسفند در شهرستان شیروان )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005603,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی درمانگاهی ،پاتولوژی وانگل شناسی ناشی از سیستی سرکوز تنی کولیس در بره های یک گله گوسفند در شهرستان شیروان},
booktitle = {سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی درمانگاهی ،پاتولوژی وانگل شناسی ناشی از سیستی سرکوز تنی کولیس در بره های یک گله گوسفند در شهرستان شیروان
%A رزمی, غلامرضا
%J سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2004

[Download]