سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2004-02-24

عنوان : ( بررسی میزان شیوع بابزیایی در اسبهای نژاد ترکمن شهرستان بجنورد )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005605,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی میزان شیوع بابزیایی در اسبهای نژاد ترکمن شهرستان بجنورد},
booktitle = {سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان شیوع بابزیایی در اسبهای نژاد ترکمن شهرستان بجنورد
%A رزمی, غلامرضا
%J سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2004

[Download]