دومین کنگره بیولوژی کاربردی , 2004-09-29

عنوان : ( بررسی وضعیت آلودگی گله های گوسفند و بز شهرستانهای کاشمر و بردسکن به تک یاخته های خونی )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005606,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی وضعیت آلودگی گله های گوسفند و بز شهرستانهای کاشمر و بردسکن به تک یاخته های خونی},
booktitle = {دومین کنگره بیولوژی کاربردی},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت آلودگی گله های گوسفند و بز شهرستانهای کاشمر و بردسکن به تک یاخته های خونی
%A رزمی, غلامرضا
%J دومین کنگره بیولوژی کاربردی
%D 2004

[Download]