دومین کنگره بیولوژی کاربردی , 2004-09-28

عنوان : ( بررسی میزان آلودگی V.jacobsoni and A.Woodi در زنبورستانهای شهر کرمان )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005607,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی میزان آلودگی V.jacobsoni and A.Woodi در زنبورستانهای شهر کرمان},
booktitle = {دومین کنگره بیولوژی کاربردی},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان آلودگی V.jacobsoni and A.Woodi در زنبورستانهای شهر کرمان
%A رزمی, غلامرضا
%J دومین کنگره بیولوژی کاربردی
%D 2004

[Download]