سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2004-02-21

عنوان : ( ارزیابی تاثیرات پروتکل Ovsynch-CIDR بر شاخص های تولید مثلی، استرادیول و پروژسترون در مقایسه با یک پروتکل متداول کنترل فحلی در گاو های شیری )

نویسندگان: امیرهوشنگ فلاح راد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005609,
author = {فلاح راد, امیرهوشنگ},
title = {ارزیابی تاثیرات پروتکل Ovsynch-CIDR بر شاخص های تولید مثلی، استرادیول و پروژسترون در مقایسه با یک پروتکل متداول کنترل فحلی در گاو های شیری},
booktitle = {سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیرات پروتکل Ovsynch-CIDR بر شاخص های تولید مثلی، استرادیول و پروژسترون در مقایسه با یک پروتکل متداول کنترل فحلی در گاو های شیری
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%J سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2004

[Download]