چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2006-03-06

عنوان : ( ارزیابی بهداشتی و تعیین هویت باکتریهای جدا شده از شیر خام گاوهای مبتلا به ورم پستان در تعدادی از کاو داری های شهرستان مشهد )

نویسندگان: امیرهوشنگ فلاح راد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005610,
author = {فلاح راد, امیرهوشنگ},
title = {ارزیابی بهداشتی و تعیین هویت باکتریهای جدا شده از شیر خام گاوهای مبتلا به ورم پستان در تعدادی از کاو داری های شهرستان مشهد},
booktitle = {چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی بهداشتی و تعیین هویت باکتریهای جدا شده از شیر خام گاوهای مبتلا به ورم پستان در تعدادی از کاو داری های شهرستان مشهد
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%J چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2006

[Download]