چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2005-12-23

عنوان : ( گزارش اولین مورد شناسایی کیست نئوسپورا کانینوم در مغز گوساله سقط شده با استفاده از روش Immunohistochemistry از شهرستان مشهد )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005614,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {گزارش اولین مورد شناسایی کیست نئوسپورا کانینوم در مغز گوساله سقط شده با استفاده از روش Immunohistochemistry از شهرستان مشهد},
booktitle = {چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش اولین مورد شناسایی کیست نئوسپورا کانینوم در مغز گوساله سقط شده با استفاده از روش Immunohistochemistry از شهرستان مشهد
%A رزمی, غلامرضا
%J چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2005

[Download]