چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2006-02-21

عنوان : ( مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره کیست سارکوسیستیس بر موش )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005615,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره کیست سارکوسیستیس بر موش},
booktitle = {چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره کیست سارکوسیستیس بر موش
%A رزمی, غلامرضا
%J چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2006

[Download]