همایش سراسری کیست هیداتید , 2007-05-09

عنوان : ( بررسی اثر کشندگی داروهای سیکلوسپورین،آلبندازول و آئورمکتین بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005619,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی اثر کشندگی داروهای سیکلوسپورین،آلبندازول و آئورمکتین بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید},
booktitle = {همایش سراسری کیست هیداتید},
year = {2007},
location = {یاسوج, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر کشندگی داروهای سیکلوسپورین،آلبندازول و آئورمکتین بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید
%A رزمی, غلامرضا
%J همایش سراسری کیست هیداتید
%D 2007

[Download]