همایش بیماریهای مشترک انسان ودام , 2007-09-05

عنوان : ( بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در استان خراسان در سالهای 1370-1382 )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005621,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در استان خراسان در سالهای 1370-1382},
booktitle = {همایش بیماریهای مشترک انسان ودام},
year = {2007},
location = {خمین, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی در استان خراسان در سالهای 1370-1382
%A رزمی, غلامرضا
%J همایش بیماریهای مشترک انسان ودام
%D 2007

[Download]