اولین کنگره علوم پایه دامپزشکی ایران , 2000-05-30

عنوان : ( رابطه بین هورمون های تیروئید و تستوسترون در گوسفندان نر از نژاد های تک قلو زا و چند قلوزا )

نویسندگان: امیرهوشنگ فلاح راد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005622,
author = {فلاح راد, امیرهوشنگ},
title = {رابطه بین هورمون های تیروئید و تستوسترون در گوسفندان نر از نژاد های تک قلو زا و چند قلوزا},
booktitle = {اولین کنگره علوم پایه دامپزشکی ایران},
year = {2000},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه بین هورمون های تیروئید و تستوسترون در گوسفندان نر از نژاد های تک قلو زا و چند قلوزا
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%J اولین کنگره علوم پایه دامپزشکی ایران
%D 2000

[Download]