سومین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2002-11-11

عنوان : ( بررسی وقوع ورم پستان تحت کلینیکی در یک گله گاو شیری و اثرات تزریق پنی سیلین پروکائین با دوز های بالا و پائین در سطح شیر دهی آنان )

نویسندگان: امیرهوشنگ فلاح راد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005623,
author = {فلاح راد, امیرهوشنگ},
title = {بررسی وقوع ورم پستان تحت کلینیکی در یک گله گاو شیری و اثرات تزریق پنی سیلین پروکائین با دوز های بالا و پائین در سطح شیر دهی آنان},
booktitle = {سومین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وقوع ورم پستان تحت کلینیکی در یک گله گاو شیری و اثرات تزریق پنی سیلین پروکائین با دوز های بالا و پائین در سطح شیر دهی آنان
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%J سومین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2002

[Download]