اولین همایش بین المللی روشهای تحقیق در علوم، فنون و مهندسی , 2006-05-30

عنوان : ( چالشهای میان نظریه های روش شناختی و دلالتهای عملی آنها برای انجام پژوهشهای علمی بازاندیشی در دو نظریه اثبات گرا و پسا اثبات گرا )

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

h

h

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005632,
author = {شعبانی ورکی, بختیار},
title = {چالشهای میان نظریه های روش شناختی و دلالتهای عملی آنها برای انجام پژوهشهای علمی بازاندیشی در دو نظریه اثبات گرا و پسا اثبات گرا},
booktitle = {اولین همایش بین المللی روشهای تحقیق در علوم، فنون و مهندسی},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چالشهای میان نظریه های روش شناختی و دلالتهای عملی آنها برای انجام پژوهشهای علمی بازاندیشی در دو نظریه اثبات گرا و پسا اثبات گرا
%A شعبانی ورکی, بختیار
%J اولین همایش بین المللی روشهای تحقیق در علوم، فنون و مهندسی
%D 2006

[Download]