چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک , 2006-05-16

عنوان : ( تحلیل خرابی خستگی لوله های حفاری در حفاری جاه های جهت دار )

نویسندگان: مهران سیاه پوش , خلیل فرهنگ دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده خرابی ها و شکست های ناشی از پدیده خستگی، عمده ترین علت خرابی و شکست لوله های حفاری می باشد. این پدیده به طور متوسط در %14 دکل های حفاری رخ داده که هر خرابی حدود 106000 دلار خسارت را به این صنعت تحمیل می کند. [1],[2] در این پژوهش که بر مبنای روش عددی اجزاء محدود و با استفاده از بسته نرم افزاری ANSYS انجام گرفته است، ابتدا اثرات ناشی از آچار لوله گیر (slip) و دیگر عوامل مخرب بر سطح لوله مدلسازی شده و پس از شناسایی نقاط یحرانی ناشی از تغییر سطح مقطع لوله، مقادیر تمرکز تنش ناشی از ناچ ها در این نقاط و نیز مقادیر تنش های ماگزیمم و مینیمم تعیین گردیده است. در مرحله بعد و با انجام تحلیل های خستگی عمر باقیمانده لوله ها در حفاری چاههای جهت دار محاسبه گردیده است.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: لوله حفاری – خستگی تجمعی – طول عمر– روش اجزاء محدود , تمرکز تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005633,
author = {سیاه پوش, مهران and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {تحلیل خرابی خستگی لوله های حفاری در حفاری جاه های جهت دار},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی: لوله حفاری – خستگی تجمعی – طول عمر– روش اجزاء محدود - تمرکز تنش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل خرابی خستگی لوله های حفاری در حفاری جاه های جهت دار
%A سیاه پوش, مهران
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک
%D 2006

[Download]