پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-27

عنوان : ( تشخیص بابزیا اویس در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش )

نویسندگان: غلامرضا رزمی , احسان نوروزی اصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بابزیوز یکی از بیماریهای مهم تک یاخته ای در گوسفندان می باشد که توسط کنه سخت منتقل می شود و با علائم تب، کم خونی ، زردی ، لاغری، همگلوبینوری و مرگ ومیر بروز می نماید. بابزیا اویس و بابزیا موتازی بعنوان گونه های بیماری زا و شایع در گوسفندان و بز های ایران شناخته شده اند از آنجاییکه امروزه استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بعنوان یک روش دقیق در تشخیص بیماریهای مختلف دامی استفاده می شود در این مطالعه سعی گردید امکان تشخیص آلودگی بابزیایی در گوسفندان واجد و فاقد علائم بیماری بابزیوز با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد مطالعه قرارگیرد . بهمین دلیل طی فصول بهار وتابستان 1358 ، 35 نمونه خون از گوسفندان واجد علائم بیماری و فاقد بیماری بابزیوز، از مناطق مختلف شهرستان مشهد جمع آوری گردید. ابتدا نسبت به استخراج دی ان آ از نمونه های خون با استفاده از کیت تجاری تهیه شده از شرکت سینا ژن اقدام شد. تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تعیین بابزیا بااستفاده ازدو پرایمر اختصاصی طراحی شده انجام گرفت. در این مطالعه، 5 نمونه خون تهیه شده از گوسفندان واجد علائم با لینی که قبلا در کسترش خون آنها بابزیا مشاهده شده بود. توسط تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز نیز تشخیص داده شدند . از 30 نمونه خون گوسفند مشکوک به ، 2 نمونه مثبت و 28 نمونه دیگر منفی تشخیص داده شدند. با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از پرایمر طراحی شده می تواند جهت تشخیص قطعی بابزیا گوسفند در ایران مورد استفاده قرار گیرد

کلمات کلیدی

, بابزیا اویس, گوسفندان, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005683,
author = {رزمی, غلامرضا and نوروزی اصل, احسان},
title = {تشخیص بابزیا اویس در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بابزیا اویس،گوسفندان، PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص بابزیا اویس در گاوهای واجد وفاقد علائم بالینی PCRبا روش
%A رزمی, غلامرضا
%A نوروزی اصل, احسان
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]