دومین سمپوزیوم بین الملی جراحی دامپزشکی , 2007-05-02

عنوان : ( بررسی اثر کشندگی اسید فرمیک روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005684,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی اثر کشندگی اسید فرمیک روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید},
booktitle = {دومین سمپوزیوم بین الملی جراحی دامپزشکی},
year = {2007},
location = {کرمان, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر کشندگی اسید فرمیک روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید
%A رزمی, غلامرضا
%J دومین سمپوزیوم بین الملی جراحی دامپزشکی
%D 2007

[Download]