علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (21), شماره (5), سال (2008-10) , صفحات (417-430)

عنوان : ( بررسی نقش نانولوله کربنی چند دیواره در سازوکار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی )

نویسندگان: سیدمجتبی زبرجد , مهین هوشیار صادقیان , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین نقش نانولوله های کربنی

کلمات کلیدی

, نانولوله کربنی چند دیواره, منطقه آینه ای , منطقه انتقالی, نانوکامپوزیت ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005691,
author = {زبرجد, سیدمجتبی and هوشیار صادقیان, مهین and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {بررسی نقش نانولوله کربنی چند دیواره در سازوکار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {2008},
volume = {21},
number = {5},
month = {October},
issn = {1016-3255},
pages = {417--430},
numpages = {13},
keywords = {نانولوله کربنی چند دیواره- منطقه آینه ای - منطقه انتقالی- نانوکامپوزیت - اپوکسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش نانولوله کربنی چند دیواره در سازوکار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A هوشیار صادقیان, مهین
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 2008

[Download]