علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (21), شماره (2), سال (2008-8) , صفحات (133-140)

عنوان : ( اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط )

نویسندگان: سمانه صاحبیان سقی , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005692,
author = {صاحبیان سقی, سمانه and زبرجد, سیدمجتبی and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {2008},
volume = {21},
number = {2},
month = {August},
issn = {1016-3255},
pages = {133--140},
numpages = {7},
keywords = {پلی اتیلن چگالی متوسط - نانوذرات کربنات کلسیم- خواص کششی- نانوکمپوزیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط
%A صاحبیان سقی, سمانه
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 2008

[Download]