کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-11-15

عنوان : ( تهیه کاتالیست خیلی فعال زیگلر ناتا ا.ر عوامل مختلف بر فعالیت کاتالیست )

نویسندگان: غلامحسین ظهوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005702,
author = {ظهوری, غلامحسین},
title = {تهیه کاتالیست خیلی فعال زیگلر ناتا ا.ر عوامل مختلف بر فعالیت کاتالیست},
booktitle = {کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2005},
location = {زاهدان, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه کاتالیست خیلی فعال زیگلر ناتا ا.ر عوامل مختلف بر فعالیت کاتالیست
%A ظهوری, غلامحسین
%J کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2005

[Download]