هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2006-04-21

عنوان : ( بررسی اثر مواد مضاف میکروسیلیس، هوازا و پودر خاک سنگ بر دوام بتن در برابر یخبندان )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , مهدی هادیزاده بزاز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر با هدف افزایش دوام بتن در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب یخ به بررسی نمونه های مورد استفاده در صنعت و ساخت نمونه های اصلاحی با استفاده از مواد مضاف میکروسیلیس، حباب زا و پودرخاک سنگ در بتن می-پردازد. همپنین اثر ترکیبی این مواد برروی هم مورد مطالعه قرار می گیرد. برای رسیدن به منظور فوق تعداد زیادی نمونه های بتنی با ابعاد 15*15*15 سانتیمتر مکعب مطابق با روشB استاندارد ASTM C666 تحت آزمون یخبندان- ذوب یخ قرار گرفت. مقاومت فشاری نمونه ها در ابتدا و پس از 150 چرخه اندازه گیری شده و میزان افت مقاومتی مقایسه گردید. همچنین وزن نمونه ها در ابتدا و پس از 36 و80 و120 و 150 چرخه اندازه گیری و میزان افت وزن نمونه های مختلف مقایسه شد. نتایج حاصل نشان می دهد که نمونه های موجود در صنعت دوام نامطلوبی داشته و برای شرایط جوی سرد و یخبندان مناسب نیستند. قابل به ذکر است که پودر خاک سنگ هم در افزایش مقاومت و هم در افزایش مقاومت در برابر یخبندان بجز در مواردی که از مواد هوازا استفاده می گردد اثر مطلوب و موثری دارد. ماده میکروسیلیس و هوازا در افزایش مقاومت بتن در برابر یخبندان موثرند و اثر این دو در مقایسه تقریباً به یک اندازه است و در صورت استفاده از این مواد می توان دوام نسبتاً خوبی برای شرایط یخبندان فراهم آورد. با دوام ترین نمونه ها آنهایی هستند که هم میکروسیلیس و هم هوازا دارند. همچنین ترکیب میکروسیلیس و پودر خاک سنگ باعث افزایش دوام در حد بالایی می-گردد.

کلمات کلیدی

, میکروسیلیس, هوا زا, پودر خاک سنگ, چرخه های یخبندان- ذوب, دوام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005714,
author = {اصفهانی, محمدرضا and هادیزاده بزاز, مهدی},
title = {بررسی اثر مواد مضاف میکروسیلیس، هوازا و پودر خاک سنگ بر دوام بتن در برابر یخبندان},
booktitle = {هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2006},
location = {دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ايران},
keywords = {میکروسیلیس; هوا زا; پودر خاک سنگ; چرخه های یخبندان- ذوب; دوام بتن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مواد مضاف میکروسیلیس، هوازا و پودر خاک سنگ بر دوام بتن در برابر یخبندان
%A اصفهانی, محمدرضا
%A هادیزاده بزاز, مهدی
%J هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2006

[Download]