سومین کنگره ملی مهندسی عمران , 2007-04-21

عنوان : ( تقویت برشی تیرهای بتن مسلح به کمک ورق های CFRP )

نویسندگان: محمدرضا اصفهانی , امیر شمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر، تقویت برشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از پلیمرهای مسلح شده با الیاف کربنی(CFRP) ، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از تحقیق بررسی اثر مقدار میلگردهای طولی بر افزایش مقاومت برشی ناشی از ورق های تقویتی می باشد. هفت نمونه تیر به طول 1500 میلیمتر، عرض 150 میلیمتر و ارتفاع 200 میلیمتر با نسبت های کم، متوسط و زیاد میلگرد های کششی ساخته شدند. از این میان سه تیر به عنوان نمونه کنترلی و چهار نمونه نیز در پهلوهای تیر توسط ورقهای CFRP به عرض 180 میلیمتر و طول500 میلیمتر تقویت شدند. از میان نمونه های تقویت شده، بجز یک نمونه بقیه فاقد خاموت بودند. کلیه نمونه ها تحت بارگذاری چهار نقطه ای قرار گرفتند و مقادیر بار و تغییر مکان وسط آنها اندازه گیری شد. در تمام نمونه ها ورق های تقویتی بدون اینکه به ظرفیت نهایی برسند از بتن جدا شدند. نتایج مقاومت های برشی نشان می دهند که افزایش نسبت آرماتور طولی ممکن است باعث کاهش عملکرد ورق های تقویتی در بالا بردن مقاومت برشی تیر های بتن آرمه گردند.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: تقویت برشی, تیرخمشی, بتن مسلح, CFRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005716,
author = {اصفهانی, محمدرضا and شمالی, امیر},
title = {تقویت برشی تیرهای بتن مسلح به کمک ورق های CFRP},
booktitle = {سومین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2007},
location = {دانشگاه تبریز, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: تقویت برشی، تیرخمشی، بتن مسلح، CFRP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقویت برشی تیرهای بتن مسلح به کمک ورق های CFRP
%A اصفهانی, محمدرضا
%A شمالی, امیر
%J سومین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2007

[Download]