سومین کنگره ملی مهندسی عمران , 2007-04-21

عنوان : ( بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی )

نویسندگان: امیر صمد قدس , محمدرضا اصفهانی , ندا بقیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق آزمایشی به منظور بررسی ارتباط میان خسارت سازه و تغییرات در مشخصه های دینامیکی یک سیستم سازه ای انجام شد. هدف ارائه کردن آزمایش مودال به عنوان یک روش آزمایش غیر مخرب برای زیر نظر گرفتن موقعیت سلامت سازه های مهندسی عمران می باشد. بنابراین هشت عدد تیر بتن مسلح در دو رده مقاومتی، ابعاد ثابت و درصد آرماتورهای متفاوت ساخته شد. آزمایشهای استاتیکی به صورت خمش چهار نقطه ای با هدف ایجاد خسارت تدریجی به تیرها و آزمایشهای دینامیکی برای دریافت مشخصات ذاتی دینامیکی سازه به موازات یکدیگر در هر گام صورت گرفتند. به منظور بررسی اثر تقویت بر روی خواص دینامیکی و استاتیکی نمونه ها در هنگام رسیدن بار به نصف ظرفیت نهایی تقویت صورت گرفت. سیستم تقویت خمشی نمونه ها مواد پلیمری الیافی(FRP) انتخاب شد. نمونه های تقویت شده نسبت به نمونه های کنترلی دارای مقاومت و سختی خمشی بیشتر و شکل پذیری تغییر مکان کمتری بودند. با افزایش خسارت در نمونه ها، فرکانسها کاهش یافت و بعد از تقویت به میزان قابل توجهی افزایش از خود نشان داد. هنگامی که در سازه خسارت رخ داد، شکل مودهای سازه دچار تغییرات شد و گره ها و انحناء ها به سمت ناحیه خسارت دیده میل کردند.

کلمات کلیدی

, آزمایش مودال, فرکانس, شکل مود, تقویت خمشی, مواد کامپوزیتی FRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005719,
author = {قدس, امیر صمد and اصفهانی, محمدرضا and بقیعی, ندا},
title = {بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی},
booktitle = {سومین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2007},
location = {دانشگاه تبریز, ايران},
keywords = {آزمایش مودال، فرکانس، شکل مود، تقویت خمشی، مواد کامپوزیتی FRP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی
%A قدس, امیر صمد
%A اصفهانی, محمدرضا
%A بقیعی, ندا
%J سومین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2007

[Download]